ספרים

 
 
ניתן לרכוש את ספריו של משה גבעתי באמצעות פנייה ישירה בטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי דרישת הקונה, יכתוב המחבר בכל ספר הקדשה אישית לו או לכל מי שיבחר. לאחר בחירת הספר המבוקש יש לשלוח בדואר המחאה בגובה מחיר הספר ועוד דמי משלוח לכתובת: משה גבעתי, ת"ד 710, רעות 71908.