ספרים

 
 
ניתן לרכוש את ספריו של משה גבעתי באמצעות פנייה ישירה בטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי דרישת הקונה, יכתוב המחבר בכל ספר הקדשה אישית לו או לכל מי שיבחר.